Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA

Co dalej z zamkiem w Czersku i szkutą

Dodano: 30 stycznia 2020; Towarzystwo Opieki na Zabytkami Oddział w Czersku przedstawiło argumenty przemawiające za nawiązaniem ścisłej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie zamku i szkuty.

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy na łamach GoraKalwaria.net o propozycji Zarządu Województwa Mazowieckiego, który chciałby przejąć od gminy Zamek w Czersku („Czy Marszałek będzie nowym panem na Zamku w Czersku?”). Propozycja ta wiąże się z wyeksponowaniem szkuty, czyli wraku statku rzecznego z XV wieku odkrytego na terenie czerskiego gospodarstwa agroturystycznego w 2009 roku.

W imieniu zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku dr Piotr Rytko skierował do Rady Miejskiej w Górze Kalwarii list z opinią dotyczącą  planów  utworzenia  placówki  muzealno-edukacyjnej  z  przeznaczeniem  na  ekspozycję  Szkuty  Czerskiej.

W liście podkreślono, że Szkuta Czerska jest „najważniejszym zabytkiem, jaki został odnaleziony w  Polsce w ciągu ostatnich lat, stanowi prawdziwy skarb będąc ważnym zasobem strategicznym współczesnego rozwoju Gminy Góra Kalwaria”.

Władze województwa mazowieckiego są zdeterminowane

W opinii TOnZ Czersk lokalizacja placówki muzealnej eksponującej szkutę, blisko Wisły oraz w sąsiedztwie Zamku Książąt Mazowieckich, jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia rozwoju usług turystycznych w Czersku i Gminie Góra Kalwaria, ale także rozwiązaniem uzasadnionym prawdą  historyczną,  ponieważ to tu szkuta  została  odnaleziona. – Zachowanie związku pomiędzy miejscem odkrycia szkuty, a docelową lokalizacją  muzeum, pozostaje w zgodzie z podstawowymi postulatami dotyczącymi ochrony dziedzictwa kulturowego – czytamy.

W liście zwrócono uwagę, że Samorząd  Województwa  Mazowieckiego zdecydował  się na  dokonanie  znacznych inwestycji  w wydobycie  Szkuty  Czerskiej oraz jej konserwację. – Środki  finansowe przeznaczone dotychczas na działania związane z tym zabytkiem świadczą o tym, że władze województwa mazowieckiego są zdeterminowane,  aby doprowadzić proces konserwacji do pozytywnego  finału,  a  tym  samym  przygotować statek do ekspozycji w specjalnie przygotowanej na ten cel placówce – wskazuje TOnZ Czersk. – Poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne związane z badaniami, wydobyciem i konserwacją szkuty dają pewność, że Szkuta Czerska będzie eksponowana – dodaje.

Z uwagi na bardzo poważne nakłady finansowe związane ze stworzeniem placówki, zdaniem TONZ  Czersk, realnym i optymalnym rozwiązaniem na funkcjonowanie zespołu muzealno-edukacyjnego jest  włączenie  placówki  w  system  finansowania  z  budżetu samorządu województwa. - Samodzielne działania Gminy Góra Kalwaria wydają się nierealne,  ze względu na brak możliwości  finansowych  i  organizacyjnych związanych z budową oraz bieżącym utrzymaniem tak poważnej placówki muzealno-edukacyjnej na terenie naszej Gminy – podkreślono w opinii.

Most do natychmiastowej naprawy

W liście zarząd Towarzystwa zwraca też uwagę na obecny stan Zamku Książąt Mazowiecki. Jego zdaniem, dotychczasowy  model  zarządzania ruinami nakładający na gminę obowiązek pełnego utrzymania tego obiektu ogranicza możliwości rozwoju zarówno Czerska, jak i Góry Kalwarii. Nie pozwala też na pełniejsze wykorzystanie jego ogromnego potencjału – jako ośrodka turystyki kulturalnej i rekreacji. 

Zarząd TOnZ podnosi, że natychmiastowej  naprawy  wymaga  zabytkowy  XVII-wieczny most. Jedyna    droga umożliwiająca wejście do ruin zamku. Stałej konserwacji muszą być poddawane mury, które bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zwiedzających. Kolejnym zagadnieniem z którym zarządzający zamkiem będzie musiał się zmierzyć jest zabezpieczenie fundamentów kościoła pod wezwaniem św. Piotra na dziedzińcu zamku. Obecnie są one w dużej  części  odsłonięte.  Taki  stan skutkuje postępującą korozją spowodowaną warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Co więcej, aby wyeksponować walory ruin zamku potrzeba rozbudowy aktualnej iluminacji świetlnej. Obecne podświetlenie jest niewystarczające i  włączane jest sporadycznie. Ważnym problemem do rozwiązania jest też samo dojście do ruin zamku, które aktualnie prowadzi przez tereny kościelne, co nie może być rozwiązaniem docelowym. W niedziele i święta wzmożony ruch turystyczny koliduje z nabożeństwami kościelnymi. – Jak widać ogrom prac jaki stoi przed zarządzającym wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i wiedzy merytorycznej – podsumowuje zarząd TOnZ.

Kategorie biznesowe to nieporozumienie

Na zakończenie Towarzystwo zaznacza, że inicjatywę  utworzenia  muzeum  należy  traktować w kategoriach prestiżowego przedsięwzięcia na rzecz dziedzictwa kulturowego, a nieporozumieniem jest przedstawianie tego  pomysłu w kategoriach  biznesowych.  – Poprzez realizację przedsięwzięcia  można uzyskać  korzyści  na  innym  polu,  tj. osiągnąć  wzmożony  ruch  turystyczny,  promocję lokalnych produktów, rozwój lokalnego biznesu, podniesienie atrakcyjności  inwestycyjnej gminy. Zatem inicjatywa Marszałka Województwa Mazowieckiego winna  być odczytywana jako przedsięwzięcie prestiżowe – podkreślono w liście.

Mateusz Adamski


Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (16)

Szerszeń

Data: 30 stycznia 2020, 13:28 Dobrze, że TOnZ zajął stanowisko. Od lat zamek tylko niszczeje, nie ma pieniędzy na remonty, cegły odpadają. Stan z roku na rok jest coraz gorszy. Gminy nie stać na opiekę nad zamkiem, a pieniędzy zewnętrznych jakoś do tej pory nie udało się zorganizować. Współpraca z Samorządem Województwa to jedyna droga.

FREAK

Data: 30 stycznia 2020, 14:38 Gmina sama nie poradzi sobie z zamkiem, chyba to jedyne słuszne rozwiązaniewiki

Data: 30 stycznia 2020, 16:55 Liczymy, że Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego widzi potencjał w ruinach Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Malowniczo położonej z bogatą historią miejscowości nieopodal Warszawy.Pragniemy dawno planowanego muzeum ze szkutą czerską i rozwoju całej społeczności wiejskiej, którą będzie mogła poszczycić się cała gmina. Zasoby lokalne nie rokują takich możliwości bez wsparcia partnera z wizją.

OSP

Data: 30 stycznia 2020, 18:57 A wszyscy zapomnieli jak na zamku było organizowane święto duchów,to był biznes ???

@@

Data: 30 stycznia 2020, 21:35 A tak przy okazji może uda się odzyskać historyczne eksponaty odnalezione w czasie prac archeologicznych w latach 70 -tych. A były wśród nich prawdziwe skarby naszej kultury ,między innymi srebrna biżuteria ,broń a także jeden z najstarszych w Polsce działający zamek do drzwi.

Szkuta Czerska

Data: 30 stycznia 2020, 22:35 Mam nadzieję, że nasze władze wykorzystają szansę, jaką daje im współpraca z marszałkiem województwa. Powstanie takiego nowoczesnego muzeum ze szkutą odnalezioną w Czersku oznaczać będzie tylko same korzyści.

GórnoKalwaryjczyk

Data: 30 stycznia 2020, 23:07 Jedyna dojna krowa jaką posiada gmina dająca 300 tysięcy czystego zysku pan Strzyźewski burmistrz oddaje za darmo .Ciekawe tylko dlaczego ?

Głos z CZERSKA

Data: 31 stycznia 2020, 08:35 Pan Rytko czuje pismo nosem... Ciepłe posadki w nowej instytucji pod kuratelą PO-PSL już czekają

Do Górnokalwaryjczyk

Data: 31 stycznia 2020, 09:55 Czystego zysku 300 tys. zł? To ciekawe informacje. Tylko, że ten czysty zysk nie obejmuje nakładów na zamek, których przez ostatnie lata nie robiono. Nie wydawano chociażby na renowację murów zamkowych, które się teraz sypią. Gdyby wydawano, to rzeczywiście nie było by zysku a duża strata. Ale to chyba jest określenie na to, gospodarka rabunkowa - eksploatować zamek maksymalnie dla zysku, nie inwestować w niego, aż wreszcie padnie. Ale to już inni się będą martwili, bo my mieliśmy 300 tys.zysku...

Iza

Data: 1 lutego 2020, 02:34 To budujące, że TONZ Czersk przerwał na chwilę mieszanie w garze z barszczem na Urzeczu i zabrał głos w tak ważnej dla Czerska sprawie. Jesteśmy zobowiązani

zaciekawiony

Data: 1 lutego 2020, 22:52 Czegoś nie rozumiem, zamek nieszczeje od kilkudziecięciu lat. Przychodzi inwestor z pieniędzmi, nie chce tego zamku zabrać ani zamknąć. Obiecuje duże kwoty na inwestycję, która może popchnąć naszą gminę o lata świetlne do przodu. Nie są to gruszki na wierzbie, bo zainwestował już grube miliony w wydobycie i konserwację szkuty. Teraz coś musi z nią zrobić. Kreśli wizję ośrodka, który połączy Zamek i przyszłe muzeum. A co my na to? Zamku nie oddamy bo jest nasz i tylko nasz. Tak musi zostać bo zarabiamy na nim 300tys. zł. Co prawda niszczeje i nie inwestujemy, ale kiedyś zdobędziemy pieniądze. A jak już zdobędziemy to zrobmy taki zamek, że wszystkim oczy zblędną, Normalenie Bareja. :)
A smutna prawda jest taka, że jak Urząd Marszałkowski, zamku nie przejmie to i szkuta pewnie powędruje gdzie indziej. A my mieszkańcy zostaniemy tylko z ruinmi zamku, które będą zarabiać 300ty. zł, ale bez komplesu, który zarabiałby dziesięć razy tyle dla gminy. Brawo.

Miki

Data: 2 lutego 2020, 11:09 Taa, a najlepsze jest to, że ci wszyscy co chcą aby zostało jak jest, za 10 lat będą najgłośniej krzyczeć, że Góra to dziura i nic się nie zmienia

hmm

Data: 3 lutego 2020, 01:27 Zaciekawionemu, słusznie zartoskanemu o losy Zamku odpowiadam, że jest szansa na to iż inwestor:
- zgodzi się zainwestować,
- pozostawi dotychczasowe profity dla Gminy,
gdyż nie jest to biznesmen, tylko organ samorządowy, który patrzy nie tylko na zysk-bo ma też inne zadania własne.
Wyzwaniem dla naszych włodarzy jest uzgodnienie warunków najkorzystniejszych dla Gminy. Jest to realne, ale pod warunkiem dobrych rozmów, oględnie mówiąc.
Trzymajmy kciuki za sukces.
Oby tylko radna Ola nie wystąpiła z jakimiś \"mądrymi zatroskaniami\". Bo nabożeństwo czasem łatwo... zepsuć.

pytek

Data: 3 lutego 2020, 01:32 Czy takie rozmowy, gdzie gra idzie o sporą stawkę, potrzebują przysłowiowej łyżki dziekciu? A niektórzy go nie żałują... .

Szerszeń

Data: 3 lutego 2020, 09:03 Mam tylko nadzieję, że interesy partyjne niektórych radnych nie wezmą góry na interesami Nas mieszkańców. Radna z Czerska może wreszcie jakieś zbieranie podpisów za budową muzeum?

...

Data: 25 lutego 2020, 23:47 Brawo Piotr!!!